Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studierea conştiinţei ecologice a consumatorilor – o analiză comparativă între România, Malaezia şi Pakistan

Autor:Jamilah Ahmad, Imran Ali, Georgiana Florentina Grigore şi Alin Stancu

JEL:O13, O57

DOI:

Cuvinte cheie:ecologie, conştiinţă ecologică, consumatori, comportamentul consumatorilor

Abstract:
Odată cu intensificarea discursului cu privire la dezvoltarea durabilă şi la protecţia mediului, cercetarea comportamentului ecologic al consumatorului devine o necesitate pentru companii. Creşterea numărului companiilor multinaţionale determină o adaptare a politicilor acestora de la o ţară la alta. Pornind de la aceste constatări, lucrarea de faţă analizează dimensiunile conştiinţei ecologice, printr-o abordare comparativă, a consumatorilor din România, Malaezia şi Pakistan, prin evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre acestea. Pentru atingerea acestui obiectiv, în cadrul cercetării este prezentat un model al ecuaţiilor structurale bazat pe date primare culese prin intermediul unui chestionar online. Religia şi cultura naţională sunt principalele diferenţe reliefate în urma analizei, în privinţa conştiinţei ecologice.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert