Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cererea pentru vacanţe/călătorii în ariile protejate - dimensiune a comportamentului ecologic al turiştilor

Autor:Rodica Minciu, Mihaela Pădurean, Delia Popescu şi Remus Hornoiu

JEL:Q26, Q27, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:cerere turistică, arii protejate, comportament ecologic, ecoturism, dezvoltare turistică durabilă, produse turistice eco(logice)

Abstract:
Turismul, prin natura lui, este unul din principalii utilizatori ai mediului şi implicit, un important contribuitor la deteriorarea acestuia. Intensificarea călătoriilor turistice generează, cum este şi firesc, o creştere a impactului negativ asupra mediului şi, pe termen lung, o diminuare a oportunităţilor dezvoltării turismului. În acest context, se pune tot mai acut problema găsirii şi promovării acelor forme de călătorie cu impact redus asupra mediului, între care ecoturism, turism rural, turism în ariile protejate, turism cultural, turism de aventură etc, concomitent cu încurajarea, stimularea turiştilor potenţiali pentru consumarea acestor categorii de produse (vacanţe). Studii întreprinse la nivel mondial au evidenţiat o bună înţelegere şi o receptivitate în creştere a turiştilor faţă de formele durabile de călătorie. Cu toate acestea, locul deţinut de ele în structura circulaţiei turistice este încă modest, argumentat, în principal de oferta insuficientă determinată, la rândul ei, de o necunoaştere a cererii dar şi de cerinţele suplimentare cărora trebuie să le răspundă consumatorul unor astfel de vacanţe, mai ales, în privinţa comportamentului. In corelaţie cu aceste evoluţii şi tendinţe, studiul de faţă şi-a propus identificarea comportamentului turiştilor în ariile protejate şi a determinanţilor acestuia, în vederea încurajării unei atitudini responsabile faţă de mediu şi calitatea lui. In acest scop, au fost întreprinse o serie de cercetari de birou şi de teren care să permită caracterizarea cererii de vacanţe în ariile protejate şi formularea unor propuneri privind educarea turiştilor.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert