Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Posibile interpretări ale comportamentului ecologic în turism

Autor:Gabriela Cecilia Stănciulescu şi Olimpia State

JEL:D03, M10, O10

DOI:

Cuvinte cheie:comportamentul turistului, turist, proces ecologic, turism verde

Abstract:
Comportamentul ecologic al turiştilor reprezintă un subiect din ce in ce mai important la nivel mondial. Scopul acestei lucrări este de a explora în detaliu comportamentul ecologic al turiştilor şi implicaţiile acestuia în timpul petrecerii vacanţelor. În prezent, se observa existenţa unei bariere între serviciile turistice moderne şi cele clasice. Necesitatea efectuării unei analize a comportamentului ecologic al turiştilor este justificată de imensul potenţial natural şi cultural al României ce ar trebui păstrat si transmis de la o generaţie la alta, ca şi de sărăcia metodelor de transfer al cunoştinţelor privind comportamentul ecologic. Noutatea cercetării constă în identificarea implicaţiilor pe care le poate avea nivelul de educaţie şi informare a turiştilor asupra comportamentului lor ecologic. Rezultatele cercetării reflectă o traiectorie corectă a turismului românesc din punct de vedere ecologic: în dubla calitate de cetăţean şi turist se evidenţiază o preocupare crescândă faţă de problematica mediului.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert