Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Determinism in evaluarea comportamentului ecologic al consumatorului

Autor:Monica Petcu, Dumitru Miron şi Iulia David-Sobolevschi

JEL:Q50, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:comportament ecologic, determinanţii comporatmentului ecologic, tipologia comportamentelor ecologice, relaţie ecosistemică.

Abstract:
Discrepanţa dintre amplitudinea proceselor erozive declanşate în mediul ambiant şi nivelul măsurilor de stopare sau contracarare a efectelor poluării, limitate de modul de viaţă, tehnologii, cunoaştere şi conştiinţă, impune exigenţe actuale înalte la nivelul ansamblului societăţii şi al fiecărui individ în parte. Prezentul demers îşi propune ca obiectiv abordarea problematicii comportamentului ecologic al consumatorului ca un proces de asumare a responsabilităţilor în prezervarea mediului şi de manifestare a unor atitudini orientate spre promovarea valorilor ecosistemului, precum şi delimitarea tipologiei comportamentale specifice. În acest sens s-a recurs la analiza holistică a condiţionărilor inerente şi specifice domeniului care a permis decelarea factorilor ce influenţează adoptarea unui comportament ecologic şi structurarea lor sintetică pe trei grupe de determinanţi: economici, psihosociali şi organizatorici. Pe aceste trei coordonate majore se proiectează tipuri de comportamente ecologice, efectivitatea acestora constituindu-se la intersecţia proiecţiilor diferitelor grade de intensitate considerate pe axele alese. Pe baza unor raţionamente deductive se pot stabili acţiuni focalizate ortoscopic pe înlăturarea cauzelor generatoare de abateri comportamentale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert