Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Informare şi comportament ecologic faţă de consumul resurselor naturale, în rândul populaţiei din municipiul Bucureşti

Autor:Paul Marinescu şi Marin Burcea

JEL:D12, P46, L68, Q57

DOI:

Cuvinte cheie:comportament ecologic, consumator, resurse naturale, mediu, informare, Bucureşti, participare

Abstract:
În ultimele decenii, comportamentul ecologic al consumatorului a fost subiectul unor intense dezbateri, activităţi şi cercetări academice. Obiectivele articolului nostru sunt de a sublinia pe scurt importanţa acţiunilor concrete în direcţia informării şi conştientizării aspectului ecologic în consumul resurselor naturale şi de a analiza rezultatele unei cercetări referitoare la percepţiile populaţiei ad†ulte despre modalităţile formării unor comportamente ecologice în consumul resurselor naturale. Un set de trei ipoteze a fost testat în timpul cercetării utilizând informaţii primare obţinute printr-o anchetă bazată pe chestionar. Informaţiile au fost prelucrate cu ajutorul programului SPSS. Rezultatele cercetării noastre subliniază că bucureştenii sunt selectivi în alegerea canalelor de informare, că este o corespondenţă scăzută între manifestarea civică şi comportamentul individual pe fondul unei dezvoltări incipiente a organizaţiilor non-guvernamentale, a slabei implicări cetăţeneşti şi pe fondul unei adecvări deficitare a mesajelor la grupurile ţintă. Cei interesaţi de informare şi dezvoltare a unui comportament ecologic al consumatorului de resurse naturale aşteaptă un suport mai degrabă de la concetăţeni decât de la instituţiile abilitate să promoveze un astfel de mesaj.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert