Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comercializarea externă a României în perioade de recesiune globală, relevată prin metoda extinsă a indicatorilor raportului de schimb

Autor:Gheorghe Săvoiu, Vasile Dinu şi Laurenţiu Tăchiciu

JEL:C46, E 31, O24, N74, P22, P33

DOI:

Cuvinte cheie:metoda indicatorilor raportului de schimb, comercializare externă, mercantilism, ecart al ritmurilor mobile, indici şi coeficienţi Hirschman şi Gini- Struck în curba ABC.

Abstract:
În acest articol autorii propun o metodă extinsă de apreciere a comerţului exterior, pe care o valorifică în analiza comercializării externe a economiei româneşti, sub influenţa a două dintre cele mai dificile recesiuni, plasate în ultimul deceniu interbelic şi în primul deceniu al noului mileniu. Alegerea perioadelor de analiză, dincolo de neajunsurile metodologice privind asigurarea comparabilităţii statistice, depăşite relativ prin avantajele oferite de metodă, a fost dictată de impactul regulator al recesiunilor majore în comercializarea externă românească ce oferă posibilitatea de a contura un profil naţional comportamental al economiei. Structura articolului cuprinde, după o referire introductivă la abordarea comercializării externe în cadrul principalelor teorii economice, o primă secţiune de repertoriere a teoriilor comercializării externe cu accent pe unele aspecte contemporane specifice şi tendinţe, dar şi o secţiune de detaliere a metodei extinse propuse şi a instrumentelor statistice originale ce sunt propuse (de la ecartul ritmurilor mobile ale fluxurilor contrare, la indici şi coeficienţi de tip Hirschman şi Gini-Struck în curba ABC), precum şi a şi bazelor de date. Odată aplicată în secţiunea de rezultate, metoda extinsă reuşeşte să cuantifice conturul unui profil reactiv, uşor decalat şi inerţial, al comercializării externe a economiei naţionale în raport cu criza sau recesiunea în ambele analize temporale, relativ stabil pentru opt decenii, oferind spaţiu unor comentarii ce permit o mai bună autocunoaştere macroeconomică. Principala remarca finală arată că un mic decalaj de debut, aparent favorabil, al comercializării externe româneşti, ca reacţie la fenomenele de tip criză sau recesiune nu poate compensa însă trendul inerţial prelungit cu ceva mai mult de un an al duratei acestor fenomene ciclice, al căror impact negativ este puternic amplificat şi resimţit.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert