Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Inovaţii în marketing şi capacitatea inovatoare a marketingului: studierea firmelor portugheze

Autor:Jacinta Moreira, Maria Jose Silva, Jorge Simoes şi Gastao Sousa

JEL:O31, M31

DOI:

Cuvinte cheie:inovare, inovare în marketing , capacitate inovatoare, Studiu Comunitar asupra Inovării

Abstract:
Obiectivul articolului de faţă este să identifice şi să analizeze factorii principali care influenţează capacitatea de inovare a marketingului, în contextul firmelor portugheze. Din această perspectivă, se are în vedere un cadru teoretic, care cuprinde caracterizarea inovării în marketing, ca şi factorii determinanţi care stau la baza acesteia. Plecând de la surse din literatura din domeniu, se formulează mai multe ipoteze de cercetare, care sunt testate folosindu-se date secundare furnizate de “Observatório da Ciencia e do Ensino Superior - OCES” – “Monitorul Ştiinţei şi Învăţământului Superior”, aparţinând celui de al patrulea Studiu Comunitar asupra Inovării (CIS), supervizat de EUROSTAT. Metoda utilizată este modelul regresiei logistice. Rezultatele arată că variabilele cuprinse în factorul cercetare-dezvoltare aparţinând activităţilor interne de dezvoltare-cercetare, achiziţionarea de maşini şi utilaje, de echipamente şi programe de soft, achiziţionarea altor cunoştinţe externe şi executarea altor proceduri, ca şi activităţile ţinând de marketingul de factor, influenţează tendinţa firmelor de a inova în domeniul marketingului.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert