Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Investigarea asimetriilor din complexele macroeconomice ale economiilor din Europa Centrală şi de Est

Autor:Veli Yilanci

JEL:C22

DOI:

Cuvinte cheie:asimetrie, Europa Centrală şi de Est, profunzime, abruptitate

Abstract:
Studiul examinează comportamentul asimetric al complexelor macroeconomice în cazul Bulgariei, Croaţiei şi României, folosind testul Triples al lui Randles et al. (1980). Rezultatele arată că, în timp ce majoritatea seriilor macroeconomice din Bulgaria şi Croaţia sunt caracterizate de un comportament asimetric, un număr comparative redus de serii reprezentative pentru România au fost identificate ca fiind asimetrice. Rezultatele conduc la concluzia că autorii de decizii politico-economice şi cercetătorii trebuie să fie prudenţi când fac previziuni din aceste serii şi când fac deducţii utilizând metodologiile econometrice lineare, deoarece modelele lineare nu sunt capabile să genereze fluctuaţii asimetrice.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert