Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Conexiune între consumul de energie electrică şi creşterea economică: o analiză multivariată pentru Turcia

Autor:Ali Acaravci şi Ilhan Ozturk

JEL:C32, C52, Q43

DOI:

Cuvinte cheie:consum de energie electrică, creştere economică, cauzalitate

Abstract:
Acest studiu examinează problemele de cauzalitate pe termen scurt şi pe termen lung între consumul de energie electrică şi creşterea economică în Turcia, pentru perioada 1968-2006, prin utilizarea de modele de cauzalitate Granger sporite cu un termen de corecţie a erorii de întârziere. Limitele testului F pentru randamentele testului de cointegrare evidenţiază o relaţie pe termen lung între rata ocupării forţei de muncă, consumul de energie electrică pe cap de locuitor şi PIB-ului real pe cap de locuitor. Rezultatele globale ale celor trei modele de cauzalitate Granger bazate pe corecţia erorilor arată că există o dovadă de unidirecţionalitate pe termen scurt, pe termen lung şi cauzalităţi puternice derivate de la consumul de energie electrică pe cap de locuitor la PIB-ului real pe cap de locuitor. Însă nu există nici o dovadă de cauzalitate de la PIB-ului real pe cap de locuitor la consumul de energie electrică pe cap de locuitor. Cu alte cuvinte, „ipoteza de creştere” este confirmată în Turcia. Acest lucru sugerează faptul că, consumul de energie electrică joacă un rol important în creşterea economică.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert