Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Utilizarea modelelor de rating intern în managementul riscurilor asociate expunerilor instituţiilor financiare nebancare

Autor:Nicolae Dardac, Petronel Chiriac şi Bogdan Moinescu

JEL:G23,G32

DOI:

Cuvinte cheie:instituţii financiare nebancare, risc de credit, model de scoring, analiză univariată, testare multivariată, curba ROC, putere de discriminare

Abstract:
Deşi nu există o cerinţă expresă în reglementările Băncii Naţionale a României, conceperea, implementarea şi folosirea sistemelor de rating la nivelul managementul riscurilor asociate expunerilor instituţiilor financiare nebancare (IFN), pe baza bunelor practici bancare, reprezintă un instrument valoros şi indispensabil în administrarea eficientă a riscurilor, îndeosebi în contextul crizei actuale. În acest cadru, prezentul studiu descrie sintetic procesul de revizuire a sistemului de scoring folosit de un IFN. Mecanismul de evaluare a performanţei sistemului de scoring combină indicatori ai puterii de discriminare cu rezultate econometrice ale studierii legăturii funcţionale dintre variabilele de risc integrate în model şi starea creditului (default/rambursare), pe baza modelului logit. Analiza empirică oferă evidenţe clare privind faptul că, în timp ce puterea de discriminare aferentă componentei calitative (scoring reputaţional) respectă cerinţele unei bune identificări ex-ante a situaţiilor de nerambursare, puterea de discriminare a scoring-ului cantitativ este doar marginal superioară unui model aleatoriu. Valoarea adăugată a studiului este întregită de evidenţierea importanţei condiţiilor tehnice ale facilităţii de finanţare pentru anticiparea evenimentelor de nerambursare. În acela?i timp, studiul încearcă sa evidenţieze importanţa calibrării ştiinţifice a unui astfel de sistem de scoring care sa performeze eficient în depistarea timpurie a cazurilor de nerambursare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert