Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici în acordarea bonusurilor din perspectiva managementului prin valoare

Autor:Eduard Mădălin Dinu şi Costin Ciora

JEL:G01, G30, G35, J33

DOI:

Cuvinte cheie:bune practici, acordarea bonusurilor, managementul prin valoare, valoarea economică adăugată

Abstract:
Mediul economic actual, consecinţă a recentei crize financiare globale, a evidenţiat slaba corelaţie dintre performanţele companiilor şi bonusurilor primite de către managementul acestora. În acest sens, existenţa şi aplicarea consecventă a bunelor practici în ceea ce priveşte stimularea managementului pe baza bonusurilor poate conduce la dezvoltarea durabilă a companiilor. Scopul acestui articol îl reprezintă studierea modalităţilor existente de acordare a bonusurilor din perspectiva managementului prin valoare şi prezentarea unor alternative ce ar putea fi utilizate de companii într-o perioadă marcată de volatilitate şi de provocări economico-financiare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert