Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Profesorul Radu Emilian – un dascăl vizionar

Autor:Gabriela Ţigu

JEL:L81, L83, M11, M12, M14

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
Specializarea de turism din cadrul Facultă?ii de Comer? de la Academia de Studii Economice din Bucure?ti (ASE) - înfiin?ată în 1977, sub numele de Economia Serviciilor de Alimentaţie Publică şi Turism - a fost marcată de personalitatea profesorului univ. dr. Radu Emilian. În urmă cu un deceniu, astfel relata momentul zero al trecerii sale la noua specializare: ”Am intrat la dl Decan [prof. univ. dr. Alexandru Puiu] lector la Marketing (cu părerile mele) şi am ieşit lector la Conducerea întreprinderilor de alimentaţie publică şi de turism – cu părerea şefului...” În anii 1990-1991, va refonda specializarea, sub numele Turism-Servicii, până în 2008 aflându-se la conducerea noii catedre, cu aceeaşi denumire, de Turism-Servicii. În 1971 urmase un stagiu de perfecţionare în gestiune stocurilor, pe lângă Agence pour la coopération technique industrielle et économique din Franţa. Este creatorul şi promotorul unor discipline precum Managementul resurselor umane şi Joc de conducere al întreprinderii de turism, care astăzi se regăsesc în planurile de învăţământ, precum şi conducător de doctorat al mai multora dintre membrii colectivului catedrei pe care a înfiinţat-o. Competenţele sale au fost apreciate şi în exteriorul instituţiei, fiind desemnat consilier la Consiliul Concurenţei şi redactor-şef al revistei ”Profil Concurenţă”. În 2011, Senatul ASE i-a acordat titlul de Profesor emerit. (Nicolae Lupu)
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert