Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectele lipsei de coordonare in lanţul de aprovizionare-livrare

Autor:Prof. univ. dr. Carmen Balan

JEL:M100, M31

DOI:

Cuvinte cheie:efectul „lovitura de bici"; logistica, lant de aprovizionare-livrare, coordonare, distorsionarea informatiei

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert