Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Declarativ şi efectiv în prestarea serviciilor de interes economic general. Studiu empiric privind relaţia costul încălzirii-constrângeri bugetare

Autor:Dumitru Miron, Monica Aureliana Petcu şi Iulia David Sobolevschi

JEL:D12, D18

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert