Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Câteva ipoteze referitoare la marketingul serviciilor de telecomunicaţii mobile şi drepturile consumatorilor din România

Autor:Nicu Marcu şi Georgeta-Mădălina Meghişan

JEL:M38, M31, M30, L86, L87

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert