Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O teorie a nivelului de protecţie şi disponibilitatea consumatorului în sistemele de plată on line şi în telefonia mobilă pentru servicii economice publice

Autor:Luminiţa Ionescu, George Lăzăroiu, Silviu Şerban

JEL:D18, E42, L63, L86, L93, J33

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert