Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu istoric privind protecţia consumatorilor pe piaţa serviciilor de energie electrică şi gaze

Autor:Ramona Pîrvu şi Roxana Bădîrcea

JEL:D18, N74, P48, Q43, Q46, Q48, L95

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert