Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Factorii determinanţi ai profitabilităţii IMM-urilor prestatoare de servicii de fitness: dovezi empirice obţinute prin analiza de seturi de date de tip panel în Portugalia

Autor:Pedro Guedes de Carvalho, Zélia Serrasqueiro şi Paulo Maças Nunes

JEL:C23, G32, L25, L83

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert