Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza rapoartelor auditorului şi a riscului de faliment în sectorul bancar din Republica Serbia

Autor:Milovan Stanisic, Danka Stefanovic, Nada Arezina şi Vule Mizdrakovic

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert