Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Un model teoretic de capital intelectual aplicat la centrele urbane

Autor:José Luis Alfaro Navarro, Víctor Raúl López Ruiz şi Domingo Nevado Pena

JEL:C1, C23, F02, J24, O3, O57

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert