Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sugestii pentru reglementarea juridică a servicilor de consultanţă fiscală pentru a asigura o calitate superioară – studiu de caz din Slovenia

Autor:Stanko Čokelc şi Jan Žan Oplotnik

JEL:E6, G28, H2, M4

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert