Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Relaţiile dintre comportamentele organizaţionale civice, justiţia organizaţională, motivaţia muncii şi autoeficacitate

Autor:Lior Oren, Aharon Tziner, Yulia Nahshon şi Gil Sharoni

JEL:D23, M12

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert