Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Implementarea ERP şi performanţa organizaţională. Studiu de caz de bune practici în România

Autor:Valentin Florentin Dumitru, Nadia Albu, Cătălin Nicolae Albu şi Mădălina Dumitru

JEL:M15, M41

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert