Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Utilizarea celor mai bune practici în elaborarea strategei de învăţare pe tot parcursul vieţii a resurselor umane din România

Autor:Dorel Mihai Paraschiv şi Radu Stoika

JEL:J21, J24

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert