Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Facultatea de Marketing din Academia de Studii Economice din Bucureşti – repere istorice, prezent şi perspective

Autor:Călin Petrică Vegheş, Ionel Dumitru, Ioana Cecilia Popescu şi Mihai Cristian Orzan

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert