Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Designul – soluţie a reconfigurării afacerilor în contextul dezvoltării durabile

Autor:Rodica Pamfilie, Roxana Procopie, Magdalena Bobe, Smaranda Vişan şi Robert Bumbac

JEL:L15, M10, Q01, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:consumator, afacere responsabilă, design inovativ, design sustenabil, dezvoltare durabilă

Abstract:
Lucrarea de faţă fundamentează, pe baza analizei şi sintezei cercetărilor întreprinse şi a rezultatelor ştiinţifice publicate de către autori în perioada ultimului deceniu, un model conceptual vizând implicarea designului în dezvoltarea de afaceri responsabile. Punctul de plecare îl reprezintă consumatorul cu nevoile, speranţele şi idealurile sale legate de calitatea produselor şi serviciilor, iar satisfacerea cerinţelor consumatorului reprezintă scopul prioritar al activităţilor economice realizate în vederea creşterii calităţii vieţii şi ghidează strategiile companiilor moderne. Creatorii, consumatorii, managerii înţeleg şi urmăresc aceleaşi obiective legate de conservarea resurselor materiale, minimizarea consumului de energie şi eficientizarea impactului ecologic al deşeurilor. Regândind concepte, dezvoltând proiecte şi produse prietenoase cu mediul, companiile moderne folosesc „designul sustenabil” pentru a se adapta criteriilor de mediu, dar şi pentru a conferi un sens etic, social şi ecologic acţiunilor lor, sau altfel spus, pentru a dezvolta afaceri responsabile. Acceptând imensa influenţă pe care o are designul asupra calităţii vieţii şi a mediului, studiul întreprins îşi propune să evidenţieze aceste preocupări la nivelul companiilor producătoare prin reacţia consumatorilor faţă de produsele acestora. Având ca fundament teoretic modelul conceptual s-a realizat şi aplicat un chestionar adecvat scopului stabilit, pentru a demonstra contribuţia semnificativă pe care o are designul în demersul afacerilor de a răspunde necesităţilor dezvoltării durabile.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert