Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Către o dezvoltare durabilă a comerţului cu amănuntul din România

Autor:Viorel Coca, Mihaela Dobrea şi Cristinel Vasiliu

JEL:L81, Q01

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabilă, comerţ cu amănuntul, protecţia mediului, eficienţă, responsabilitate socială

Abstract:
Dezvoltarea durabilă capătă o importanţă din ce în ce mai mare în conceperea politicilor de dezvoltare. Domeniul economic, prin afacerile pe care le presupune, este privit ca un instrument capabil să genereze bună-stare socială prin grija pentru conservarea resurselor. Comerţul cu amănuntul se înscrie în acest demers, jucând un rol important prin legătura pe care o asigură cu producătorii şi consumatorii. Obiectivele pe care le-am urmărit în acest studiu au fost de a evidenţia gradul de evoluţie a comerţului cu amănuntul din România, măsurarea eficienţei activităţii firmelor din domeniu şi identificarea practicilor de dezvoltare durabilă întâlnite în cadrul lor. În realizarea demersului nostru am selectat un eşantion de 12 firme, pe care le-am definit ca alcătuind un domeniu de referinţă, pe baza mărimii şi cifrei lor de afaceri. Ulterior am utilizat metoda cercetării descriptive, pe baza investigării surselor secundare de date. În urma analizei datelor am ajuns la concluzia că sectorul comerţului cu amănuntul din România este unul consolidat, cu o piaţă în creştere uşoară, dominat de tendinţe de concentrare şi cu o eficienţă la nivelul mediei europene. Aplicarea principiilor de dezvoltare durabilă în activitatea firmelor de comerţ din România este scăzută. Nu există înclinaţia de a vedea aceste principii ca oportunităţi de afaceri şi surse de competitivitate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert