Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Elemente de „economie instituţională” a corupţiei. Afaceri şi dezvoltare în România, între formal şi informal

Autor:Cosmin Marinescu şi Octavian-Dragomir Jora

JEL:D23, O17, K20, O57

DOI:

Cuvinte cheie:Instituţii, Mediu de afaceri, Corupţie, Dezvoltare economică

Abstract:
Lucrarea de faţă îşi propune să aducă în atenţie consecinţele deosebit de subtile ale fenomenului corupţiei, ca abatere de la aranjamentul instituţional în uz. Nu vom insista, de pildă, asupra temei potrivit căreia „domeniul public”, expresie a „proprietăţii comune”, dar şi a „tragediei comunelor” poate fi considerată în sens meta-instituţional ca fiind corupt. Oricum suficient de multe nuanţe ale corupţiei operaţionale necesită recurs la aprecieri comparate instituţionale despre „corupţie pe fond de instituţii corupte” vs. „corupţie pe fond de instituţii sănătoase”. În prima parte a studiului, vom face o succintă trecere în revistă a unei perspective instituţionale a priori a corupţiei şi a impactului acesteia asupra climatului economic, atrăgând atenţia asupra distorsiunilor pe care aceasta le provoacă durabilităţii performanţei economice generale. În cea de-a doua parte, vom construi un sinopsis al „relaţiei încordate” care există în România între mediul de afaceri real productiv şi cel legal şi politico-administrativ, care tolerează / tentează practicile perverse, fie ele de evicţiune sau de capturare a deciziei politice relevante, evidenţiind relaţia dintre fenomenul corupţiei şi performanţa economică din ţara noastră.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert