Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Abordarea dimensiunilor dezvoltării durabile din perspectiva turiştilor. Evidenţe empirice din România

Autor:Dan-Cristian Dabija şi Raluca Băbuţ

JEL:L83, M30, M31, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:afacere turistică, dezvoltare sustenabilă, hoteluri, turism sustenabil, protecţia mediului, satisfacţia consumatorului

Abstract:
Dezvoltarea afacerilor în acord cu principiile sustenabilităţii a devenit un punct fierbinte al secolului nostru. Evidenţierea unei orientări planificate, integrate şi adecvat coordonate către protecţia mediului ambiental, implicarea în activităţile comunităţilor locale şi a societăţii sau susţinerea activităţii economice proprii şi eficientizarea ei, reprezintă elementele cheie prin intermediul cărora o afacere îşi poate asigura o dezvoltare armonioasă în timp, o evoluţie sinergică şi chiar şi un avantaj competitiv. Dificultatea majoră a acestui demers reiese din greutatea înţelegerii şi mai ales a transpunerii corespunzătoare a direcţiilor specifice dezvoltării sustenabile în activitatea curentă a unei afaceri, în finanţarea ei şi în găsirea consumatorilor dispuşi să plătească preţul sustenabilităţii prestaţiilor. În timp ce literatura de specialitate abordează nivelul de aplicare a dimensiunilor dezvoltării durabile din perspectiva destinaţiilor de vacanţă sau de afaceri, a comunităţilor locale şi/sau a autorităţilor naţionale sau regionale, respectiv a managementului afacerilor turistice, studierea percepţiei consumatorilor – turişti este mai rar întâlnită. În fapt, puţine cercetări şi-au propus drept obiectiv principal reliefarea modului în care dimensiunile dezvoltării durabile implementate de către unităţile turistice sunt percepute de către consumatori sau felul în care ele contribuie la conturarea şi mai ales la creşterea satisfacţiei clienţilor. Turismul, afacerea turistică sau destinaţia turistică pot fi sustenabile atunci când acestea evidenţiază o serie de caracteristici intrinseci care rămân viabile pentru o perioadă infinită de timp, fără a impacta dimensiunile ambientale, sociale, economice sau culturale ale zonei analizate (Butler, 1999). Venind în întâmpinarea tuturor neajunsurilor semnalate, autorii, recurgând la o cercetare experimentală, încearcă să reliefeze percepţia turiştilor faţă de cele trei dimensiuni ale dezvoltării sustenabile în cadrul unităţilor de cazare turistică dintr-un mare oraş al României. Bazându-se pe un demers structurat, autorii punctează cu ajutorul modelării econometrice a 850 de răspunsuri valide modalitatea prin care acţiunile de dezvoltare sustenabilă derulate de către unităţile de acomodare turistică pot constitui stimuli veritabili în conturarea satisfacţiei clienţilor. Concluziile cercetării relevă bogate implicaţii manageriale, cât şi ştiinţifice.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert