Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O radiografie (necosmetizată) a aplicării etichetei ecologice în sfera afacerilor hoteliere

Autor:Nicolae Lupu, Mihail Ovidiu Tănase şi Remus-Alexandru Tontoroiu

JEL:D12, M14, Q50

DOI:

Cuvinte cheie:eticheta ecologică, dezvoltare durabilă, management hotelier

Abstract:
Eticheta ecologică reprezintă o iniţiativă europeană, cu caracter voluntar, de certificare a produselor şi serviciilor. Prezentul studiu se concentrează pe identificarea percepţiei beneficiarilor de servicii hoteliere prin proiectarea unei cercetări şi aplicarea acesteia în rândul clienţilor unui hotel care a obţinut licenţa pentru folosirea etichetei ecologice. Identificarea reacţiei clienţilor faţă de eticheta ecologică şi a modului cum aceasta influenţează comportamentul de cumpărare, ca parte a obiectivelor urmărite, au fost implementate prin dezvoltarea şi aplicarea unui chestionar în rândul clienţilor respectivei unităţi hoteliere. Prelucrarea răspunsurilor obţinute s-a realizat prin intermediul aplicaţiilor specifice de prelucrare a datelor, rezultatele confirmând numai parţial ipotezele formulate. La nivel general, majoritatea clienţilor consideră că dobândirea etichetei ecologice ar trebui să se reflecte în preţuri, dar cei mai mulţi nu sunt dispuşi să plătească suplimentar pentru servicii hoteliere cu această certificare. Ţinând cont că în România sunt doar trei unităţi de cazare care deţin această certificare, cercetarea iniţiată poate constitui punctul de pornire în dezvoltarea altor cercetări, mai amănunţite, ale opiniei, motivelor şi comportamentului de cumpărare al clienţilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert