Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Produsele tradiţionale – vectori ai dezvoltării durabile pe pieţele regionale şi naţionale

Autor:Georgică Gheorghe, Bogdan Gabriel Nistoreanu , Alina Filip

JEL:M00, Q01, L80, C00

DOI:

Cuvinte cheie:Produs tradiţional, dezvoltare durabilă, dezvoltare regională, gastronomie, afacere, Moldova, Muntenia, Transilvania, Banat, Oltenia, cercetare de marketing

Abstract:
Produsele tradiţionale reprezintă o componentă importantă a culturii romaneşti, a identităţii romaneşti, a patrimoniului naţional. Pentru a reuşi să se impună pe piaţă în faţa falsurilor, regimul acestor produse trebuie foarte bine definit şi reglementat de legislaţia în vigoare. Totodată trebuie drastic sancţionaţi cei care produc aşa-zise produse tradiţionale, pentru care cer un preţ mult prea mare, oferind – nu în puţine cazuri, produse care pot afecta sănătatea consumatorilor prin conţinutul lor de aditivi sau alte substanţe care nu au nici o legătură cu metodele tradiţionale de preparare. Scopul acestei lucrări a fost acela de a trece în evidenţă principalele produse tradiţionale româneşti, pe regiuni geografice şi aflarea interesului clienţilor pentru achiziţionarea unor astfel de produse. Analiza este realizată din perspectiva dezvoltării durabile a acestui sector de activitate şi a zonelor de provenienţă. Pentru a constata ce tipuri de produse tradiţionale sunt cerute pe piaţa românească s-a efectuat atât o cercetare din surse secundare, prin analiza informaţiilor furnizate de Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în perioada 1 - 20 septembrie, cât şi o cercetare directă de marketing realizată în mediul virtual, urmărind investigarea principalelor dimensiuni/caracteristici ale comportamentului consumatorilor faţă de produsele tradiţionale existente pe piaţa românească.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert