Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Media socială în dezvoltarea afacerilor sustenabile

Autor:Cristian Bogdan Onete , Răzvan Dina şi Denisa Elena Vlad

JEL:Q01,M19, M20, M31

DOI:

Cuvinte cheie:media socială, afaceri sustenabile, marketing, noul consumator, inovare

Abstract:
Datorită transformărilor apărute în societatea contemporană, a modului în care sunt folosite resursele naturale, la nivelul Naţiunilor Unite s-a constatat că este nevoie să se definească o strategie de dezvoltate care să ducă la o utilizare eficientă sau la conservarea acestora pentru generaţiile următoare. Utilizarea unor instrumente care să contribuie la eficientizarea activităţilor şi în acelaşi timp la reducerea folosirii unor resurse epuizabile se impune de la sine. Afacerile desfăşurate în mediul virtual pot constitui un mod foarte eficient pentru atingerea acestui scop, iar media socială oferă instrumentele necesare pentru dezvoltarea de astfel de afaceri. În cadrul acestui articol sunt prezentate modalităţile prin care media socială poate deveni o platformă pentru businessul sustenabil şi un suport pentru dezvoltarea unor bunuri şi servicii care pot deveni sustenabile. Pentru determinarea imaginii pe care o are mediul de afaceri asupra acestor aspecte a fost realizată o cercetare prin care să se determine percepţia asupra mediei sociale şi cum pot fi realizate activităţile de marketing şi vânzări prin intermediul acesteia.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert