Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comunicarea de marketing – vector al consolidării afacerilor întreprinderilor mici şi mijlocii, din perspectiva dezvoltării durabile

Autor:Ioana Cecilia Popescu , Ionel Dumitru, Călin Vegheş şi Camelia Kailani

JEL:M31

DOI:

Cuvinte cheie:comunicare de marketing, dezvoltare sustenabilă, afaceri sustenabile, instrumente promoţionale, IMM-uri, România

Abstract:
În contextul în care dezvoltarea sustenabilă a afacerilor unei organizaţii depinde în mare măsură de calitatea relaţiilor pe care le construieşte pe termen lung, iar comunicarea de marketing joacă un rol esenţial în acest proces, scopul articolului este de a oferi o imagine asupra percepţiei pe care o au clienţii întreprinderilor mici şi mijlocii cu privire la modul în care acestea comunică. Rezultatele cercetării realizate în acest scop pot fi avute în vedere de consultanţi şi factorii de decizie din întreprinderile mici şi mijlocii, pentru a pune la punct programe comunicaţionale în măsură să genereze rezultate favorabile şi din perspectiva dezvoltării durabile. Considerate a avea un rol important în generarea unei economii prospere, întreprinderile mici şi mijlocii trebuie încurajate în procesul de creştere a competitivităţii, într-o manieră sustenabilă, inclusiv prin oferirea unor pârghii care să le permită să utilizeze mai eficient instrumentele specifice comunicării de marketing. Studiul arată că cele mai utilizate instrumente nu sunt neapărat şi cele mai adecvate, din perspectiva clienţilor. Prin urmare, pentru a favoriza dezvoltarea sustenabilă a afacerilor, întreprinderile mici şi mijlocii trebuie să înveţe să aleagă cele mai potrivite modalităţi de comunicare de marketing, care să asigure consolidarea relaţiilor cu clienţii şi câştigarea unui avantaj competitiv.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert