Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea durabilă a unei companii: construirea de relaţii la un nou nivel cu consumatorii din secolul al XXI-lea

Autor:Yuriy Bilan

JEL:D22, F63

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabilă, responsabilitatea organizaţiilor, conştientizarea consumatorilor, relaţia dintre companii şi consumatori, comportamentul de afaceri.

Abstract:
Articolul de faţă cuprinde o descriere concisă a conceptului de dezvoltare durabilă, alături de trecerea în revistă a literaturii din domeniu referitor la aspectele responsabilităţii organizaţiilor faţă de consumatori. În articol se prezintă o cercetare empirică axată pe probleme legate de existenţa sau inexistenţa consumatorilor tipici pentru secolul al XXI-lea. Studiul a fost realizat prin examinarea comportamentului actual în afaceri al companiilor originare din Croaţia, Polonia şi Ucraina; el a cuprins 500 de respondenţi din companii care lucrează în diferite sectoare de activitate. Rezultatele cercetării au arătat că noţiunea de dezvoltare durabilă evoluează continuu, companiile simţind influenţa schimbării atitudinii consumatorilor moderni, în sensul conştientizării lor, şi fiind gata să se adapteze pentru a se conforma aşteptărilor acestora; ele aspiră să se pună de acord cu conceptul de dezvoltare durabilă, deoarece un astfel de acord le oferă beneficii economice reale, iar construirea unui nou nivel al relaţiilor cu consumatorii din secolul al XXI-lea este unul dintre factorii-cheie ai unei astfel de dezvoltări.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert