Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comportamentul cumpărătorilor în cadrul politicii de consum durabile desfăşurate în Polonia

Autor:Jaroslaw Korpysa

JEL:D12, Q01, Q21, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:consumator, consum durabil, dezvoltare durabilă, cerere şi ofertă

Abstract:
Conceptul de consum durabil a fost promovat în mod activ în cadrul societăţilor moderne. El a dobândit o semnificaţie deosebită în contextul urmăririi unei politici de consum durabile şi al sprijinirii acţiunilor întreprinse în cadrul responsabilizării sociale a întreprinderilor. Îndeplinirea obiectivelor strategice definite în cadrul acestui concept reduce la minimum efectele negative ale industrializării şi globalizării. În plus, el contribuie la alocarea eficientă a resurselor naturale şi la protecţia mediului natural. Nu încape nicio îndoială că un consumator din secolul al XXI-lea ar trebui să ţină cont de o serie de probleme atunci când cumpără şi, ulterior, utilizează bunuri şi servicii. Aceste probleme includ reducerea deşeurilor, emisii poluante mai mici şi producerea limitată de deşeuri, precum şi selectarea de produse a căror dezvoltare este în conformitate cu codul de etică şi cu normele sociale şi de mediu. Această conştientizare se observă în cele mai multe ţări de pe mapamond, însă se pot observa unele diferenţe între statele dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. Deşi conceptul de consum durabil este promovat în mod activ în rândul consumatorilor din ţările în curs de dezvoltare (de exemplu, în Polonia), aceştia sunt mai puţin conştienţi de necesitatea de a se conforma normelor socio-ecologice în procesul de consum. Scopul principal al acestui articol este analizarea comportamentului cumpărătorului, în contextul politicii de dezvoltare durabilă desfăşurate în Polonia. Prima parte va fi dedicată aspectelor teoretice legate de subiectul acestei analize. În a doua parte a lucrării, autorul va prezenta rezultatele unui studiu care examinează comportamentul sus-menţionat.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert