Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Monopolizare versus creştere durabilă – cazul pieţei serviciilor poştale din Polonia

Autor:Tomasz Bernat şi Piotr Bartkowiak

JEL:L12, L4, L41

DOI:

Cuvinte cheie:piaţa serviciilor poştale, monopolizare, creştere durabilă.

Abstract:
Economiile din Uniunea Europeană se îndreaptă spre o dezvoltare competitivă, în paralel cu o dezvoltare durabilă. Mulţi ani, acestea au fost elementele cheie ale obiectivelor strategice ale Uniunii. Acest lucru indică acţiuni care trebuie întreprinse în scopul de a le realiza pe anumite pieţe, în special pe pieţele monopolizate. Între acestea se numără şi piaţa serviciilor poştale, ceea ce ridică întrebarea dacă monopolizarea acestei zone – cel puţin a unui anumit segment din ea – are impact asupra celui mai mare actor de pe piaţă, atunci când se iau sau nu măsuri în ceea ce priveşte creşterea durabilă. Trei ipoteze şi verificarea lor dau răspunsul la această întrebare. Ipotezele sunt următoarele: Poczta Polska SA este un operator care a ratificat Convenţia Poştală Universală, prin urmare obiectivele pro-mediu şi pro-sociale ar trebui să fie cuprinse în cadrul acţiunilor lui; operatorii implicaţi în activităţile de mediu şi sociale preiau strategia oficială de CSR (Responsabilitatea socială a corporaţiilor) şi, în mod oficial, o anunţă public, de exemplu pe site-urile lor; faptele vorbesc de la sine – entitatea implicată în zona respectivă va participa activ la aceasta, astfel încât funcţionarea acesteia va fi cunoscută de către publicul larg. Ca metodă de cercetare, s-a utilizat studiul de caz şi analiza literaturii din domeniu. Lucrarea evidenţiază atât implicaţiile academice, cât şi pe cele manageriale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert