Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza sustenabilităţii activităţii entităţilor cotate la B.V.B prin utilizarea indicatorilor de raportare sustenabilă

Autor:Florentin Caloian

JEL:M41, M40

DOI:

Cuvinte cheie:Raportare sustenabilă, indicatori de mediu, indicatori sociali, variabilă scor, performanţă financiară

Abstract:
În vederea asigurării continuităţii activităţii unei entităţi, este necesară existenţa unei raportări sustenabile, credibile şi corecte pentru utilizatorii de informaţii financiare. În acest sens, societăţile trebuie să raporteze elemente de ordin social şi de mediu pentru a creşte credibilitatea în activitatea desfăşurată. Scopul acestei cercetări este de a evidenţia modalitatea în care raportarea sustenabilă influenţează performanţa entităţilor, prin cuantificarea elementelor de mediu şi cu caracter social într-o variabilă de tip scor. Analiza este realizată pe firmele listate la categoria I de la Bursa de Valori Bucureşti şi urmăreşte să identifice modalitatea în care se poate asigura dezvoltarea sustenabilă a entităţilor analizate. Rezultatele cercetării se bazează pe dezvoltarea unei regresii liniare şi indică o corelaţie directă între variabila scor şi performanţa financiară.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert