Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Legăturile dintre responsabilitatea socială şi de mediu şi activitatea economică

Autor:Catalina Soriana Sitnikov si Claudiu George Bocean

JEL:Q56

DOI:

Cuvinte cheie:sustenabilitate, mediu, responsabilitatea socială corporatistă, ISO 14000, ISO 26000, GHG.

Abstract:
Sustenabilitatea unei economii poate fi asigurată printr-un comportament social responsabil al companiilor atât în domeniul dezvoltării echilibrate a forţei de muncă, cât şi în domeniul protecţiei mediului şi consumului responsabil de resurse neregenerabile. Această lucrare îşi propune să sublinieze impactul pe care îl au aplicarea unor sisteme de management al calităţii asupra creşterii gradului de responsabilitate al companiilor în privinţa gestionării sustenabile a resurselor umane şi a resurselor naturale. În primul rând, vom realiza o analiza cantitativă pentru a stabili efectele adoptării standardului ISO 14000 asupra evoluţiei gazelor de seră. În al doilea rând, vom întreprinde o cercetare calitativă asupra impactului adoptării standardului ISO 26000 ca standard naţional. Plecând de la cei trei factori de producţie esenţiali (munca, natura şi capitalul) vom propune un model de dezvoltare sustenabilă bazat pe trei piloni: responsabilitatea socială, protecţia mediului şi mediul de afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert