Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza lichidităţii financiare din punctul de vedere al CSR la Capital Group Żywiec SA

Autor:Aleksandra Gąsior

JEL:G17, G34, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabilă, lichiditate, analiză financiară.

Abstract:
Articolul prezintă firma Capital Group Grupa Żywiec, întreprindere cu activitate în industria alimentară, care a primit un premiu "Frunza de Aur pentru CSR (Responsabilitatea socială a Corporaţiilor) (Pichola, Rudzki, 2013), clasându-se între primele zece companii din sectorul respectiv. Este un producător de bere, adică un produs care este controversată în opiniile emise de către societate. Pentru a schimba atitudinea publicului faţă de Capital Group, acesta îşi demonstreză grija sa pentru aspectele ecologice, implementând strategia CSR. Trebuie subliniat faptul că acţionarul majoritar (compania Heineken) urmăreşte deja de câtva timp strategia de dezvoltare durabilă sub titulatura de Brewing a Better Future (Raportul Social, 2013). Cu toate acestea, perioada în care au fost luate măsurile menţionate mai sus generează o serie de îndoieli, de exemplu, dacă întreprinderea este în măsură să-şi continue activitatea după ce a atins un anumit nivel de lichiditate. În momente de criză financiară profundă, criză care a început la trecerea dinspre anii 2007 şi 2008, menţinerea lichidităţii adecvate a fost principala problemă. În acest moment anume, întreprinderea se cuvenea să acorde o atenţie deosebită acestui aspect (Gorczyńska, 2011; Raport, 2010). Având în vedere cele de mai sus, lucrarea discută probleme legate de lichiditatea financiară a Capital Group PLC Żywiec în perioada crizei economice şi în stadiul iniţial al implementării strategiei de CSR. Principala metodă utilizată pentru a verifica ipoteza formulată la începutul articolului este studiul de caz. Se folosesc indicatori financiari sub formă de rate, selectaţi, pentru a se compara lichiditatea Capital Group cu lichiditatea întregului sector.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert