Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Educaţie de afaceri pentru dezvoltare sustenabilă: cazul universităţilor româneşti

Autor:Razvan V. Mustaţă, Carmen Giorgiana Bonaci, Cristina Hintea şi Bogdana Neamţu

JEL:M21, A29, H83

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare sustenabilă, sustenabilitate, România, educaţie de afaceri, cursuri universitare, profesionişti din domeniul afacerilor

Abstract:
Studiul nostru abordează conceptul de dezvoltare sustenabilă dintr-o perspectivă de afaceri prin considerarea manierei în care universităţile pot contribui la încorporarea sustenabilităţii în procesul de formare al viitorilor profesionişti implicaţi în afaceri. Principalul obiectiv al lucrării noastre este acela de a dezvolta o analiză care să ofere o prezentare generală actuală asupra sistemului educaţional universitar din domeniul afacerilor ca şi sursă de educaţie pentru dezvoltare sustenabilă, în contextul particular al României. Metodologia cercetării aplicată constă în principal în analiză de conţinut dezvoltată asupra planurilor de învăţământ ale universităţilor selectate şi a fişelor disciplinelor (şi/sau a programelor analitice, după caz) disponibile pe site-urile universităţilor. Rezultatele obţinute permit conturarea actualei stări de fapt şi facilitează formularea unor sugestii pentru îmbunătăţiri viitoare. În ansamblu, constatările realizate sprijină studii anterioare în a sugera că sistemul educaţional universitar românesc ar trebui să se adapteze mai mult la realităţile mediului de afaceri actual. Studiul nostru contribuie la literatura de specialitate în domeniul dezvoltării sustenabile prin abordarea detaliilor ce caracterizează particularităţile sistemului educaţional universitar românesc din domeniul afacerilor, oferind informaţii ce se pot dovedi utile profesorilor şi studenţilor, dar şi practicienilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert