Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul responsabilităţii sociale a corporaţiilor asupra consumatorilor de medicamente eliberate fără reţetă

Autor:Vasja Roblek şi Andrej Bertoncelj

JEL:D12, L51, M14, M15, M38

DOI:

Cuvinte cheie:încrederea consumatorilor, responsabilitatea socială a corporaţiilor, modelarea cu ecuaţii structurale, medicamente eliberate fără reţetă (OTC), media socială, marketing, companii farmaceutice.

Abstract:
Articolul abordează marketingul bazat pe încredere în sfera medicamentelor eliberate fără reţetă (OTC). Relaţia dintre ipoteze a fost testată cu ajutorul modelării prin ecuaţii structurale. Rezultatele primului model arată că variabila predictor (satisfacţia consumatorilor faţă de siguranţă şi informaţii), are un efect semnificativ asupra variabilei mediator (încrederea consumatorilor). Rezultatele celui de-al doilea model arată că încrederea consumatorilor are, de asemenea, un efect semnificativ asupra loialităţii faţă de marca virtuală (variabilă dependentă). Modelul trei a fost dezvoltat prin includerea percepţiei consumatorilor asupra responsabilităţii sociale a corporaţiilor (RSC) şi încrederii consumatorilor drept variabile predictor independente şi a loialităţii faţă de marca virtuală ca variabilă mediator cu intenţia specifică de a stabili dacă efectele percepţiei consumatorilor faţă de RSC privită din prisma loialităţii faţă de marca virtuală este nesemnificativă sau mai puţin semnificativă. Rezultatele modelului trei indică un efect mediator parţial al încrederii consumatorilor în ceea ce priveşte relaţia dintre percepţia consumatorilor de RSC şi loialitatea faţă de marca virtuală.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert