Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Practici privind formele de comunicare cu consumatorii ale unei companii multinaţionale la nivel global şi local

Autor:Mădălina Dumitru, Nadia Albu, Valentin Florentin Dumitru si Cătălin Nicolae Albu

JEL:M14, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:comunicare, consumatori, responsabilitatea organizaţiilor, industria farmaceutică, teoria legitimităţii.

Abstract:
Acest studiu este motivat de importanţa comunicării cu consumatorii în industria farmaceutică, deoarece vedem comunicarea ca pe o parte a responsabilităţii companiei faţă de aceştia. Acest studiu vizează examinarea mecanismelor de comunicare a practicilor de responsabilitate socială legate de consumatori în industria farmaceutică, într-o multinaţională, prin compararea practicilor filialei româneşti cu cele globale. Datele sunt culese din rapoartele anuale emise de multinaţională în perioada 2010-2012 şi din singurul raport RSC (Responsabilitatea Socială a Corporaţiilor) emis de filiala din România (2011). Informaţiile sunt analizate atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere calitativ. Pentru a analiza practicile de raportare utilizăm teoria legitimităţii şi mai ales tipurile de legitimitate: pragmatică, morală şi cognitivă. Rezultatele studiului sunt importante pentru literatura de specialitate şi arată diferenţe între multinaţională şi filiala din România în ceea ce priveşte formele de comunicare faţă de consumatori. De asemenea, diferenţe sunt identificate în tipurile de legitimitate urmărite prin comunicare. Acest studiu contribuie la o mai bună înţelegere a raportării în zona de responsabilitate socială prin analiza comunicării faţă de consumator ca un actor cheie şi prin investigarea contextului unei multinaţionale şi a modului în care raportarea funcţionează la nivel global şi local.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert