Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectele produselor defecte sau potenţial dăunătoare asupra reputaţiei mărcii şi responsabilităţii sociale

Autor:Claudiu-Cătălin Munteanu, Dorian-Laurenţiu Florea şi Andreea Pagalea

JEL:M21, M31, D12, D18

DOI:

Cuvinte cheie:reputaţia mărcii, produse defecte, produse potenţial dăunătoare, responsabilitate socială, consumatori.

Abstract:
Edificarea unei mărci puternice necesită gestionarea atentă a reputaţiei acesteia în decursul timpului. Responsabilitatea socială a organizaţiilor este un factor cheie în conturarea unei reputaţii pozitive a mărcii. Atât produsul în sine, precum şi acţiunile sau comunicarea legată de marcă, definesc reputaţia acesteia în viziunea consumatorilor, influenţând astfel responsabilitatea socială corporativă. Prin urmare, reputaţia mărcii poate fi uşor periclitată de probleme asociate produselor, precum defectele sau caracterul potenţial dăunător al acestora. Scopul articolui este de a oferi o perspectivă asupra legăturii dintre reputaţia mărcii şi responsabilitatea socială. Am analizat modul în care reputaţia mărcii este influenţată de efectele negative ale comunicării legate de marcă privitoare la produsele potenţial dăunătoare. De asemenea, studiul analizează modul în care experienţele consumatorilor legate de bunurile defecte pot influenţa reputaţia mărcii, în condiţii normale de consum. Astfel, autorii au propus un model bazat pe constructele perceptuale ale mărcii şi pe posibilele efecte pozitive asupra consumatorilor asociate reputaţiei mărcii. În ambele circumstanţe, efectele colaterale negative sunt evidenţiate prin modelarea cu ajutorul ecuaţiilor structurale. Rezultatele arată că produsele defecte şi cele potenţial dăunătoare au o influenţă negativă asupra reputaţiei mărcii, însă există diferenţe în privinţa constructelor perceptuale ale mărcii afectate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert