Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea socială a detailiştilor percepută de studenţii unei facultăţi de comerţ – o abordare calitativă

Autor:Gabriela Ţigu, Claudia-Elena Ţuclea, Diana-Maria Vrânceanu şi Dragoş-Constantin Vasile

JEL:L81, M14, M31

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate socială, comerţ cu amănuntul, consumatori, echitate, comerţ echitabil, mix de marketing

Abstract:
Responsabilitatea socială a detailiştilor este tratată în literatura de specialitate în legătură cu teme cum ar fi corectitudinea, etica sau echitatea în comerţ. Conceptul poate fi definit pe diverse dimensiuni, implicând caracteristici de genul: produse de calitate, preţ echitabil, onestitate sau interacţiuni etice cu clienţii. Lucrarea de faţă are ca obiective evaluarea atitudinii studenţilor faţă de responsabilitatea socială a detailiştilor în implementarea deciziilor strategice şi tactice cu privire la produs, preţ, distribuţie şi promovare. Aceasta se bazează pe o cercetare calitativă ce investighează opiniile studenţilor din domeniul administrării afacerilor despre această temă, atât în calitate de consumatori, cât şi de viitori factori de decizie din sectorul comerţului cu amănuntul. Cercetarea s-a desfăşurat cu ajutorul a două focus grupuri, în care studenţii şi-au asumat rolurile de „consumatori” şi, respectiv, de „manageri. S-a constatat că au existat diferenţe în răspunsurile celor două grupuri. Participanţii grupului de „consumatori” s-au implicat emoţional şi au acordat preferinţă abordării bazată pe cerere, cu focalizare pe găsirea de soluţii la nevoile lor, în timp ce participanţii la grupul de „manageri” au avut o atitudine mai detaşată şi au fost preocupaţi să identifice beneficiile ce pot decurge din acţiunile de responsabilitate socială.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert