Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea organizaţiilor din domeniul telemedicinei în proiectarea de produse şi servicii adecvate utilizatorilor finali

Autor:Adrian Dumitru Tanţău, Cristian Vizitiu şi Vlad Văleanu

JEL:M11, M15, O31, O32

DOI:

Cuvinte cheie:utilizatori finali/clienţi, telemedicină, Ingineria Sistemelor (IS), Staţie de Lucru Portabilă de Telemedicină (SLPT), responsabilitatea organizaţiilor.

Abstract:
Scopul principal al prezentului studiu este de a oferi o soluţie metodologică extrem de cuprinzătoare pentru realizarea de produse/servicii în totală concordanţă cu cerinţele funcţionale şi de performanţă ale clienţilor (i.e. utilizatori finali) din domeniul telemedicinei, şi mai mult, pentru satisfacerea unei multitudini de utilizatori simultan. Prin intermediul teoriei multidisciplinare Ingineria Sistemelor (IS) folosită preponderent în segmentul aero-spaţial pentru realizarea de proiecte complexe, lucrarea ilustrează modul în care pot fi îndeplinite cerinţele funcţionale şi de performanţă ale utilizatorilor din cadrul serviciilor de medicină de (non) urgenţă, şi astfel dezvoltarea unui produs inovator de telemedicină. Studiul de caz se bazează pe două seturi de cercetări calitative, primul pe bază de interviuri cu rol în a valida ideea conceptului aferent telemedicinei, cât şi pentru a clasifica pe utilizatorii identificaţi, iar al doilea set bazat pe observaţii ample întreprinse în vederea obţinerii unei bune înţelegeri asupra scenariilor utilizatorilor şi elaborării cerinţelor utilizatorilor din telemedicină. Ambele seturi de cercetări au fost susţinute cu informaţii secundare obţinute prin analiza documentelor. Relevant acestei cercetări este faptul că rezultatele au fost deja preluate cu succes în prototiparea produsului de telemedicină pentru piaţa românească, în cadrul unui proiect finanţat de Agenţia Spaţială Europeană (ESA).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert