Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu privind opiniile beneficiarilor de credite în calitate de consumatori în vederea creşterii responsabilităţii bancare

Autor:Dragoş Ilie şi Laura Ungureanu

JEL:D18, G21, E21, E51.

DOI:

Cuvinte cheie:opinii ale beneficiarilor de credite în calitate de consumatori, credite de consum, responsabilitate bancară, consumatori, externalităţi negative, indicatori de responsabilitate bancară, model de analiză a calităţii creditelor de consum

Abstract:
Obiectivul lucrării constă în a demonstra că acordarea fără precedent în ultimii ani a creditelor de consum către populaţie în condiţiile creşterii spectaculoase a ofertei de bunuri a afectat negativ o parte a consumatorilor de bunuri, punând în pericol protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii acestora. Metoda de cercetare constă în realizarea unui studiu asupra opiniilor liber exprimate a 560 de beneficiari de credite în calitate de consumatori. Modul de culegere şi prelucrare a datelor s-a concretizat în completarea unui chestionar cu 14 întrebări de către fiecare din cei 560 de consumatori din regiunea Sud-Vest Oltenia şi ulterior analiza acestora. Principalele rezultate arată că aceşti consumatori au cunoscut o degradare a calităţii vieţii lor şi nu au stimulat consumul durabil de bunuri. Plecând de la rezultatele studiului, lucrarea propune un sistem de indicatori de responsabilitate bancară şi un model de analiză a calităţii creditelor de consum care să crească responsabilitatea bancară faţă de creditele de consum prin reducerea externalităţilor negative ale acestor credite asupra vieţii oamenilor, stimularea consumului durabil, informarea completă şi corectă, soluţionarea reclamaţiilor şi litigiilor, educaţia şi conştientizarea consumatorilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert