Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea faţă de consumatori în contextul managementului valorii publice – studiu de caz în Germania

Autor:Markus Bodemann şi Marieta Olaru

JEL:H41

DOI:

Cuvinte cheie:Responsabilitatea faţă de consumatori, administraţie publică, managementul valorii publice, satisfacţia sustenabilă a consumatorilor, Germania

Abstract:
Această lucrare prezintă rezultatele unui studiu pe bază de chestionar efectuat la nivelul unităţilor de administraţie publică din localităţile mici şi mijlocii din Germania. Sondajul a fost realizat cu ocazia stabilirii indicatorilor de risc şi a aplicării managementului riscului în sectorul public. Rezultatele chestionarului evidenţiază motivele abaterilor nedorite de la planuri şi strategii; în plus, sunt prezentate rezultatele auto-estimării factorilor interni sau externi ai deciziilor în situaţii de incertitudine şi implicaţiile acestor factori asupra executării sustenabile a sarcinilor obligatorii şi voluntare de către unităţile de administraţie publică. Prin urmare, rezultatele studiului sunt utile pentru a evidenţia responsabilitatea acestor unităţi faţă de client. Această cercetare de teren a fost realizată în perioada 2009-2012, fiind luate în considerare datele obţinute pe baza a 23 de chestionare completate, chestionarul având 45 de întrebări. În eşantion au fost incluse primăriile din localităţile mici şi medii, de până la 100.000 de locuitori şi administraţiile judeţene de până la 400.000 de locuitori din Renania de Nord Westphalia, de primă importanţă. Unităţile de administraţie publică sunt obligate prin lege să introducă sistemul de contabilitate bazat pe angajamente, similar cu sectorul privat. Situaţiile financiare sunt interpretate în mod similar. Chestionarele au fost adresate primarilor şi trezorierierilor. Cercetarea se bazează pe studiile efectuate de Van der Wal, et al., 2008 şi Bogumil, et al., 2007. Securitatea virtuală a existenţei şi finanţării unităţilor de administraţie publică are o influenţă asupra calităţii şi cantităţii bunurilor şi serviciilor publice furnizate. Rezultatele cercetării efectuate de către autori privind gestionarea incertitudinii, proiectele izolate şi deciziile politice au confirmat o abordare specifică a responsabilităţii şi finanţelor în unităţile de administraţie publică. Recunoscând convergenţa constantă a operaţiunilor şi a strategiei organizaţiilor din sectorului public şi privat, în ceea ce priveşte leadership-ul, procesele sau bugetele, se confirmă o abordare specifică a responsabilităţii faţă de clienţi, dar şi efortul de a utiliza sistemul pentru interese personale şi pentru protecţie, în loc ca acest sector să fie considerat furnizor de servicii de utilitate individuală şi colectivă, astfel încât îmbunătăţirea valorii publice să reprezinte un obiectiv urmărit în mod legal prin programe guvernamentale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert