Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Abordare econometrică a scenariilor privind impactul responsabilizării consumatorilor şi al responsabilităţii companiilor pentru sustenabilitatea mediului asupra performanţei pieţei de electricitate

Autor:Camelia I. Lungu, Cornelia Dascălu, Chiraţa Caraiani şi Erica C. Balea

JEL:D12, M14, Q42, Q43, Q47, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilizarea consumatorilor, responsabilitatea companiilor, mediu sustenabil, performanţa pieţei, energie regenerabilă, analiză econometrică a scenariilor.

Abstract:
Energia este o componentă majoră a economiei, atât ca un sector în sine cât şi ca un factor de influenţă a tuturor celorlalte activităţi economice. Acest sector este în prezent confruntat cu provocări majore, legate de creşterea preţului petrolului, accelerarea rapidă a schimbărilor climatice şi implicaţiile extrem de complexe ale crizei financiare globale. Organizat ca un studiu empiric bazat pe analize econometrice susţinute de o riguroasă revizuire a literaturii, articolul studiază corelaţiile posibile dintre performanţa pieţei serviciilor de electricitate, consumul de resurse regenerabile, comportamentul consumatorilor, influenţa mediului economic şi dezvoltarea economică. Se urmăreşte oferirea unui nou cadru de cercetare, mai extins, privind implicaţiile utilizării politicilor economice asupra percepţiei consumatorilor. Rezultatele studiului indică stadiul incipient al utilizării energiei regenerabile şi posibilitatea de a acţiona asupra comportamentului consumatorilor pentru creşterea performanţei pieţei, prin dezvoltarea unor strategii orientate către un consum sustenabil de energie cu impact pozitiv asupra responsabilizării companiilor informate corect despre cerinţele consumatorilor. Concluzionând, responsabilizarea consumatorilor stimulează concurenţa, eficientizează şi regândeşte strategiile companiilor responsabile pentru sustenabilitatea mediului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert