Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea producătorului faţă de asigurarea şi declararea calităţii alimentelor cu „imagine ecologică” pe exemplul unei organizaţii din România

Autor:Magdalena Bobe, Roxana Procopie, Rodica Pamfilie şi Maria Alexandra Toma

JEL:D18, L15, O13, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitatea producătorului, produs alimentar ecologic, produs cu „imagine ecologică”, certificarea şi etichetarea produselor alimentare ecologice, calitatea alimentelor

Abstract:
Responsabilitatea organizaţiilor faţă de consumator a devenit astăzi o preocupare permanentă; respectarea principiilor eticii în desfăşurarea activităţii lor conduce la atragerea de noi clienţi şi, implicit, la rămânerea lor în competiţie. Studiul de faţă urmăreşte evidenţierea importanţei asumării responsabilităţii producătorului faţă de asigurarea şi declararea calităţii alimentelor obţinute prin metode durabile de producţie, precum şi a informării corecte şi complete a consumatorilor. Cercetarea vizează analiza calităţii unui produs cu „imagine ecologică” adresat pieţei/consumatorilor, prin determinarea în laboratorul Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare din Bucureşti a caracteristicilor fizico-chimice şi microbiologice, precum şi compararea rezultatelor obţinute cu valorile prescrise în caietul de sarcini al firmei producătoare; scopul principal al cercetării îl reprezintă verificarea conformităţii şi stabilirea veridicităţii menţiunilor nutriţionale şi a declaraţiilor privind calitatea produsului făcute publice de către producător prin intermediul etichetei.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert