Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sistemul indicaţiilor geografice – component important al politicii de protecţie a consumatorilor în UE

Autor:Šárka Velčovská şi Tomáš Sadílek

JEL:C38, D18, L15, M31, Q18

DOI:

Cuvinte cheie:schema de calitate a Uniunii Europene, indicaţia geografică protejată, desemnarea protejată a etichetelor de origine, produse agricole, educaţia consumatorilor, informarea consumatorilor, Republica Cehă.

Abstract:
Lucrarea se ocupă cu utilizarea şi răspândirea sistemului indicaţiilor geografice în ţările Uniunii Europene, acesta având ca obiectiv protejarea denumirilor de produse care sunt înregistrate ca Indicaţie Geografică Protejată (IGP) sau ca Denumire de Origine Protejată (DOP). Motivaţia tratării acestei teme a plecat de la faptul că nivelul de recunoaştere de către consumatori a sistemului şi a simbolurilor aferente este unul foarte scăzut. În partea introductivă, se prezintă subiectul discutat şi se evidenţiază importanţa educaţiei şi informării consumatorilor. Cercetarea empirică se bazează pe două abordări. În primul rând, au fost analizate 1114 nume de produse din baza de date DOOR (Baza de date pentru produse agricole şi alimentare din ţările UE) în scopul de a investiga frecvenţa utilizării etichetelor pe clase de ţară şi de produs. A fost aplicată analiza cluster pentru a arăta distribuţia etichetelor pe ţări. ţările dominante ca număr de etichete sunt Italia, Franţa şi Spania, care au înregistrat peste 50% din toate produsele. Cea mai frecventă clasă de produse este cea a fructelor, legumele şi cereale pentru IGP şi brânzeturile pentru DPO. Cea de a doua abordare reflectă opinia consumatorilor cu privire la această problemă; a fost efectuat un studiu care a inclus 250 de consumatori din Republica Cehă cu scopul de a identifica gradul de conştientizare şi credibilitatea percepută date de etichete. Rezultatele relevă o conştientizare scăzută a etichetelor, credibilitatea etichetelor fiind influenţată de familiaritatea lor scăzută. Problema principală este lipsa informaţiilor. Respondenţii arată interes în obţinerea de informaţii cu privire la acest subiect. Etichetele de calitate au potenţialul de a comunica cu consumatorii şi de a facilita achiziţiile lor de alimente, dar este necesar să se îmbunătăţească promovarea lor.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert